FAIL (the browser should render some flash content, not this).

HISTORIE OBCE BENECKO

            Jádrem této oblasti byl dnes již téměř rozpadlý hrad ve Štěpanicích. Podle některých pramenů byl hrad založen v roce 1304, podle jiných zde tvrz stála již o padesát let dříve.
            Hlavním zdrojem obživy místního lidu byla práce v lese a v zemědělství. Po vymýcení lesa zde byly vybudovány roubené chalupy a vznikla zde nová pole. V Hamerském vrchu vznikly železné doly, v Zákoutí i doly zlaté. Pak se zde rozšířilo tkalcovství.

Benecko je poprvé zmiňováno v roce 1628. Zakladatelem Benecka byl patrně Beneš, proto Benešsko – Benecko. Legenda vypráví o poustevníkovi řádu sv. Benedikta a o jelenovi, který mu byl druhem. Odtud prý vznikl znak obce – jelení hlava s křížem mezi parohy.

            Hlavní rozmach Benecka ale přichází s koncem 19. století, kdy zde byly vyrobeny první lyže a kdy sem také přišli norští instruktoři lyžování, jejichž přičiněním vzrostl prudce zájem o lyžování. Díky tomu se dříve poměrně chudá vesnice začala rychle rozvíjet. Český SKI klub zakupuje na Benecku chalupu, která se stává východiskem lyžařských výprav do celých Krkonoš. Zájem o obec stoupá, vznikají první ubytovny, hotely. Hrabě Harrach zřizuje hotel Zlatou vyhlídku, dává postavit rozhlednu a restauraci na Žalém. Ve dvacátých a třicátých letech se některé chalupy již mění na boudy, pensiony a dokonce i na hotely. Po 2. světové válce vznikly plány na nový rozvoj soukromého podnikání, které však byly potlačeny rokem 1948. Po roce 1990 bylo v restitučních řízeních mnoho podniků vráceno původním majitelům, nebo byly zprivatizovány a dnes je na Benecku přes 80 ubytovacích zařízení.